Kush jemi ne?

 

IN-VI IDEA është shoqatë e cila në fokus të veprimtarisë së vet muldimediale ka produksionin gazetaresk. Në plan të parë të angazhimit të saj është gazetaria informative, analitike dhe hulumtuese e promovuar me të gjitha parametrat profesional dhe e kombinuar me të gjitha shfaqjet multimediale, të cilat shënojnë trend global në këtë gjini gazetareske.

IN-VI IDEA angazhohet për promovimin dhe afirmimin e përmbajtjeve moderne të gazetarisë si një vlerë kruaciale e zhvillimit të vlerëva shoqërore dhe si një mundësi për të etabluar një receptim të denjë dhe korrekt të opinionit mbi problematikat, sfidat dhe barrierat që shfaqen në jetën demokratike.

Produksioni i gazetarisë informative, analitike dhe hulumtuese në të gjitha sferat e shoqërisë është kryefjala e kësaj shoqate, e cila me kapacitetet e saja profesionale angazhohet të etablojë një system të ri vlerash dhe një gamë gjithëpërfshirëse iniciativash, aktivitetesh dhe bashkëpunimesh që promovojnë kreativitet profesional dhe trendet moderne të gazetarisë.

IN-VI IDEA gjithashtu promovon bashkëpunime të shumanshme profesionale në promovimin e krijimtarisë multimediale në vend dhe me gjerë. Kjo shoqatë kultivon një bashkëpunim të hapur dhe kreativ në promovimin dhe afirmimin e krijimtarisë muldimediale nëpërmjet debateve, trajnimeve dhe programeve specifike. Gjithashtu nxitë dhe afirmon pjesëmarrjen e më tepër aktorëve në formësimin e një ambienti profesional në trajtimin dhe zgjerimin e hapësirës për kreativitetin e të rinjve në fushën e gazetarisë dhe krijimtarisë multimediale.