apple, rotten, fruit

MK – КОРУПЦИЈАТА УБИВА – КАКО ДО ПОГОЛЕМА СВЕСТ?

May 5, 2020

„Корупцијата убива“ е насловот на проектот кој го спроведува Здружението за афирмација на мултимедијална уметност ИН-ВИ ИДЕА со седиште во Гостивар. Преку видео пораки и квалитетен истражувачки документарец овој проект има за цел да ја подигне јавната свест на граѓаните на Република Северна Македонија, особено на Полошкиот регион, за фаталните последици на корупцијата. Споре претседарелот […]

domino, game, corruption

AL – KORRUPSIONI VRET – SI TË NGRITET VETËDIJA?

May 5, 2020

“Korrupsioni vret” – është titulli i projektit të implementuar nga Shoqata për Promovimin e Arteve Multimediale INVI IDEA me qendër në Gostivar. Përmes video-porosive dhe dokumentarit hulumtues cilësor, ky projekt synon të rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, veçanërisht rajonit të Pollogut, për pasojat fatale të korrupsionit. Sipas kryetarit të shoqatës, […]

AL – BAJRAMI: KORRUPSIONI ËSHTË KANCER I SISTEMIT DEMOKRATIK

May 5, 2020

Prania e korrupsionit mbetet një ndër problemet kryesore për funksionimin normal të institucioneve. Perceptimi dhe denoncimi i korrupsionit në Maqedoninë e Veriut mbetet në nivele të ulëta. Në një video-mesazh për ngritjen e vetëdijes për luftën kundër korrupsionit, nënkryetari i Komisionit për Anti-Korrupsion, Nuri Bajrami, thotë se korrupsioni i ngjan kancerit, ashtu si qelizat korruptive […]

MK – БАЈРАМИ: КОРУПЦИЈА Е КАРЦИНОМ ЗА ДЕМОКРАТСКИОТ СИСТЕМ

May 5, 2020

Присуството на корупција останува еден од главните проблеми за нормално функционирање на институциите. Перцепцијата и осудата на корупцијата во Северна Македонија останува на ниско ниво. Во видео пораката за подигање на свеста за борбата против корупцијата, заменик-претседателот на Антикорупциската комисија, Нури Бајрами, вели дека корупцијата е како карцином, исто како што корумпираните клетки го уништуваат […]